Väkivaltatyön asiantuntijat

Keitä olemme

me olemme hyvinpitely

Katja Kytölä

katja kytölä

"Vihdoinkin joku ymmärsi minua! Katjalle on ollut helppo puhua ihan kaikesta, sellaisestakin, mistä en ole ennen kertonut kenellekään. Tapaamiset ovat tuoneet hyvää oloa, voimaa ja oikeat työkalut. Matka oli antoisa, vapauttava, helpottava, silmiä avaava ja todella voimaannuttava. Se, että tapaamiset olivat etänä, ei vähentänyt millään tavalla niiden painoarvoa." -Asiakas

Olen työskennellyt vuosia lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden ja käyttäneiden eri ikäisten ja sukupuolisten asiakkaiden kanssa. Olen työskennellyt myös erityislastentarhanopettajana, joten perheiden monenlaiset ongelmat ja kasvatukseen liittyvät haasteet ovat minulle tuttuja. Olen ohjannut perheväkivaltaa kohdanneiden lasten ryhmiä ja tavannut lukuisia lapsia, jotka ovat eläneet väkivallan keskellä omassa perheessään. Lapsuudessa kohdattu lähisuhdeväkivalta vaurioittaa aina lasta. Lähisuhdeväkivallasta kertova tietokirjani Pahoinpitelystä hyvinpitelyyn (Basam Books) julkaistiin vuoden 2021 alussa.

Osaan kohdata akuutissa kriisissä olevan ihmisen lämmöllä ja vakauttaen. Mielestäni tärkeintä väkivaltatyössä on auttaa ihmistä tunnistamaan sen, mistä hänen elämässään on kysymys. Lähisuhdeväkivalta on niin monimuotoinen ongelma, joka yleensä on salattu, normalisoitunut ja paheneva, että sitä voi olla vaikeaa tunnistaa. Suhteesta, jossa kokee väkivaltaa rakkaansa taholta, on hyvin vaikeaa irtaantua. Siksi työssäni on upeaa nähdä asiakkaita, jotka ovat löytäneet takaisin oman itsensä ja oman elämänsä sekä kukoistavat uhrin ja selviytyjän roolinsa jälkeen.

Sosionomin koulutukseni lisäksi olen ratkaisukeskeinen terapeutti (University of the West of England). Terapeuttina olen helposti lähestyttävä ja kuunteleva. Annan asiakkaalle tilaa edetä omassa tahdissaan, tuen oppimaan uutta ja tekemään itse oivalluksia. Ratkaisukeskeinen terapia suuntautuu toivotunlaiseen tulevaisuuteen pyrkien hyödyntämään asiakkaan voimavaroja, resursseja, taitoja, tietoja ja verkostoja. Ratkaisukeskeisessä terapiassa työskennellään yhdessä kohti asiakkaan itse asettamaa tavoitetta. Vaikeassa elämäntilanteessa olevien asiakkaiden kohdalla tarkoituksena on vahvistaa asiakkaan keinoja selviytyä ja luoda toiveikkuutta.

Koulutus: Sosionomi, Ratkaisukeskeinen terapeutti
Opinnäytetyöt: Sisarusryhmätyö, perheväkivaltaa kokeneiden lasten sisarusryhmätyö, menetelmäkuvaus Viola väkivallasta vapaaksi ry:ssä, opinnäytetyö, Mikkelin Ammattikorkeakoulu, 2007.
Naisen selviytyminen kokemastaan väkivallasta, opinnäytetyö, psykoterapeuttiset valmiudet, Helsingin Psykoterapiainstituutti, 2015.
Ratkaisukeskeisen psykoterapian menetelmät väkivaltatyössä, Certificate in Solution Focused Therapy, University of the West of England, 2016.

Varaa tapaaminen Katjalle
 

Tiina Vuorikoski

tiina vuorikoski

"Terapiakeskusteluissa Tiinan kanssa olen kokenut tulevani vihdoinkin kuulluksi ilman, että sanomisiani mitätöidään tai kokemuksiani vähätellään. Joka käynnillä on käsitelty aihetta, joka on minulle juuri sillä hetkellä tärkein. Tiinan tapa toimia on ollut minulle juuri sopiva. Tiina antaa tilaa tunteilleni ja reagoi niihin. Pidän myös siitä, että keskusteluissa ei ole kiireen tunnetta." -Asiakas

Olen koulutukseltani tradenomi ja sosionomi sekä tällä hetkellä opiskelen kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutiksi. Narsismin ja lähisuhdeväkivallan parissa olen työskennellyt jo useamman vuoden ajan ja pidän asiantuntijuuttani jatkuvasti yllä. Mielestäni hyvä terapiasuhde perustuu luottamukseen ja avoimuuteen. Haluan luoda tilan, jossa on turvallista puhua ja jakaa ajatuksia sekä omia tuntemuksia. Syvin pyrkimykseni on auttaa avaamaan sekä ymmärtämään kokemaansa katse suunnattuna tulevaan, pitäen toivon keskiössä. Asiakkaani ovat luonnehtineet minua empaattiseksi ja vuorovaikutteiseksi kuuntelijaksi.

Narsismia ja lähisuhdeväkivaltaa voi olla vaikea tunnistaa omasta läheisessä suhteestaan. Tunnistaminen ja ymmärrys omia kokemuksiaan ja tuntemuksiaan kohtaan auttaa. Kokemus siitä, että rakkaassa ihmisessä, tai itsessä, on kaksi eri puolta, jotka ovat ristiriidassa toistensa kanssa on satuttavaa ja sekavaa. Tavoitteellinen ja asiantunteva työskentely ovat avainasemassa, jotta tilannetta voidaan lähteä muuttamaan ja omia kokemuksia ymmärtämään. Usein tämä työ johtaa voimaantumiseen, oman elämän hallittavuuteen ja muutokseen.

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa lähdetään liikkeelle käytöksestä, jota halutaan muuttaa. Nähdään, että perimä ja se miten reagoimme asioihin ovat yhteydessä toisiinsa. Ajatuksemme, tunteemme, toimintamme ja fysiologiset reaktiot keskustelevat toistensa kanssa. Olemme kokonaisuus ja muutosta haluttaessa tutkitaan tätä kokonaisuutta. Tavoitteena on saavuttaa uusia valmiuksia ja taitoja. Näitä taitoja voivat olla luottamuksen parantuminen itseensä, ahdistuksen hallinta, elämä ilman pelkoa ja syyllisyyttä sekä häpeää. Työskentelyssäni pääpaino on lisätä myönteistä suhtautumista itseensä.

Koulutus: Tradenomi (johtaminen), Sosionomi (päihde- ja mielenterveys) ja kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttiopiskelija

Varaa tapaaminen Tiinalle
 

Ellimari Kortman

ellimari kortman

"Keskustelut Ellin kanssa auttoivat minua tunnistamaan väkivaltaa ja sen vaikutuksia. Vaikka käynnit ovat olleet rankkoja, ne ovat silti helpottaneet oloani. Ellin kanssa uskallan avata kaiken, mitä on mielessäni ja sydämessäni. Tapaamiset ovat luoneet toivoa." -Asiakas

Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen, kansainvälisyys, kriisityö sekä eläin- ja luontolähtöiset menetelmät ovat juttuni. Olen työskennellyt vuosia perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn parissa niin kokijoiden kuin tekijöidenkin kanssa. Minulla on kokemusta akuutin kriisityön, pidempikestoisen psykososiaalisen keskustelutuen sekä turva-asumisen palveluiden kehittämisestä ja toteuttamisesta. Olen ohjannut useita vertaistukiryhmiä lähisuhdeväkivaltaa kohdanneille sekä järjestänyt tapahtumia ja koulutuksia teemaan liittyen. Lisäksi olen työskennellyt lasten ja nuorten, myös erityistä tukea tarvitsevien, kanssa erilaisissa ympäristöissä, mm. varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja sijaishuollossa.

Haluaisin, että kaikki ymmärtäisivät, miten yleistä vaiettu lähisuhdeväkivalta oikeasti on ja miten valtavat vaikutukset sillä on yksilöiden ja ylisukupolvisuuden kautta yhteiskuntaan. Moni tuntuu ajattelevan, että väkivaltatyö on vain traagisia tarinoita, mutta olen vahvasti eri mieltä, koska ihmiset ovat aina enemmän kuin väkivaltakokemuksensa. Työntekijänä haluan olla aidosti läsnä, asettua asiakkaani ainutlaatuisen tarinan äärelle, tarjota juuri hänen yksilöllisiä tarpeitaan palvelevaa tietoa sekä turvallisen ilmapiirin, jossa hän voi pohtia oman elämänsä tärkeimpiä kysymyksiä ja löytää jälleen omaa ääntään tai kenties täysin uuden suunnan.

Lähisuhdeväkivallan ilmiössä on löydettävissä toistuvuutta ja oma logiikkansa, josta tietoiseksi tuleminen voi tuoda asiakkaalle lohdullista selkeyttä. Koska yksikään tarina ei ole koskaan täysin samanlainen, työskentelen asiakkaan kanssa dialogissa enkä luentoa pitäen. Asiakkailtani olen saanut kiitosta erityisesti empaattisuudesta ja tarkkanäköisestä, tarpeenmukaisesta haastamisesta.

Toimin myös kuolindoulana.

Koulutus: Master of Social Services (Global Health & Crisis Management) / Sosionomi YAMK, sertifioitu kuolindoula
Opinnäytetyö: Holy hymen, the might of a small membrane - experiencers' views about virginity testing, Laurea-ammattikorkeakoulu, 2023.

Varaa tapaaminen Ellille



Palaa etusivulle